Místní knihovna Traplice

Služby

 Milí návštěvníci, knihovna vám nabízí:

 • Výpůjční služby - nabízíme pohádky pro mladší děti, romány, naučnou literaturu i povinnou četbu pro mládež a beletrii i naučnou literaturu pro dospělé, stačí si přijít vybrat.
 • Přístup k internetu zdarma - máme 3 počítače s tiskárnou
 • Zodpovídáme vaše dotazy

 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KNIHOVNY

Děti mladší 15 let

 • v knihovně si vyzvedneš přihlášku
 • přihlášku doma vyplníš a necháš ji podepsat maminkou nebo tatínkem
 • přineseš ji zpátky do knihovny
 • v knihovně dostaneš čtenářský průkaz
 • a můžeš si PŮJČOVAT
 • knihy si půjčuješ nejdéle na 1 měsíc
 • nesmíš je půjčovat nikomu jinému
 • a nezapomeň je v pořádku a včas vrátit

Osoby starší 15 let

 

 • u pultu předložte identifikační nebo jiný průkaz
 • pracovník knihovny Vám vyrobí čtenářský průkaz a Vy si mezitím můžete jít vybírat!!
 • čtenářský poplatek je 20,- Kč za osobu na rok

 

KNIHOVNÍ ŘÁD 

 

 

 

 •          Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

  ·       Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.

  ·       Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.

  ·       Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.

  ·       Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.

  ·       Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.

  ·       Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.

  ·       Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.

  ·       Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.

  ·       Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.

  ·       Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.

  ·       Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

 •