Místní knihovna Traplice

Naše knihovna

 

 

Obecní knihovna v Traplicích se několikrát stěhovala. Ze starého obecního úřadu do uvolněného bytu po řediteli školy Grygerovi, pak do kulturního domu a odtud do staré školy. Po její demolici do bývalé mateřské školy a pak znovu do budovy starého obecního úřadu – tedy do místa, kde za první republiky začínala.

Knihy půjčovali: ihned po druhé sv. válce Efrem Štěpáník s dcerou Věrou, pak učitelky Bičanová, M. Kroutilová, M. Šustrová, J. Šosová. Od roku 1974 se stala knihovnicí paní M. Borusíková. Bylo na ní odstranit žalostný stav knihovny, včetně pořízení nové inventarizace. Po M. Borusíkové přebrala knihovnu L. Růžičková, po ní I. Vranková a M. Šilhavíková. Pak byla knihovna rok zavřena.

Od 1.3.1999 převzala knihovnu znovu M. Borusíková, která je knihovnicí doposud.

Do knihovny jsou zavedeny tři počítače s internetem a tiskárnou. V prvních letech využívalo internet hodně čtenářů, hlavně děti. Dnes již o tuto službu není takový zájem, jelikož velká většina domácností má internet vlastní.

Od července letošního roku byla knihovna přestěhována do budovy Základní školy v Traplicích.

Přijďte se podívat do našich nových prostor!